Status efter Julekalendersalget i SIF Assentoft Badminton 2015

SIF Badminton har haft et rigtigt flot salg af Julekalendere 2015!
Afdelingen fik tildelt 7 distrikter og 400 kalendere. Vi har fået solgt ca 97% af kalenderne – hvilket er RIGTIGT FLOT!
Næsten 10.000 kr har vi tjent til ungdomsarbejdet i SIF Assentoft Badminton!
STOR cadeau til jer der har bidraget – solgt og købt – julekalendere!

Kort om salg af SIF Assentoft Julekalender:
Rammerne for salget af Julekalendere er sat af Foreningsledelsen, som derefter har uddelegeret opgaven til henholdsvis SIF Håndbold, Fodbold, Gymnastik, Badminton og Bordtennis

Julekalendersalg i SIF Badminton:
Jeg er, som jeg tidligere har nævnt, ganske ny og ubekendt med SIF Badminton - traditioner, engagement mm.
Et af de positive kendetegn ved afdelingen er bestyrelsens, og ikke mindst formandens evne til at dele opgaver i afdelingen med både forældre og spillere: klubdragter, Miniton, sponsor-kontakt, Natbadminton, Kronjyllands Badminton, julekalendere mm.
I mine øjne giver det både tilhørsforhold og ansvarsfølelse, og ikke mindst styrker det organisationen at opgaver uddelegeres.

Ifm Forældremødet 25. september blev lavet en kontaktliste for det frivillige arbejde i SIF Badminton - derfor blev jeg i slutningen af oktober kontaktet af formand Hans Knudsen om jeg ville stå for koordineringen af julekalendersalget.
Opgaven har jeg løst indenfor de rammer der har været mig stillet, og med de kompetencer jeg har kunnet bidrage med… - jeg viderebringer gerne jeres erfaringer med salget til Foreningsledelsen – har i input til Foreningsledelsens planlægning af Julekalendersalget 2016 så kontakt mig gerne på 40 96 07 50.

Hvorfor overhovedet sælge julekalendere og bruge tid på SIF Assentoft…?
For 45 år siden var der et klubhus, et par fodboldbaner og 2 udendørs håndboldbaner, dér hvor der idag er 2 idrætshaller, skydebane, multibane, ”fodboldstadion” og borgerhus.
Med Marius B´s farfar – Ole B – i spidsen blev der blandt andet holdt store sommerfester i Assentoft. Der skulle tjenes mange penge til byens drøm om en idrætshal. En STOR gruppe af frivillige Assentoftborgere lagde 100-vis af timer hvert år, ligesom de deltog i selve byggeriet af hallerne.

Idag sidder en anden gruppe af frivillige Assentoft-borgere og arbejder på projekt Colombus – et projekt der bl.a. skal forbedre rammerne for det foreningsliv vi har i Assentoft.

Hver eneste dag fyldes hallerne af frivillige: trænere, forældre, bestyrelsesmedlemmer...
En del af den danske kultur er det frivillige foreningsliv, hvor vi alle bidrager.

Jeg mener, at vi er forpligtiget til - med de kompetencer vi hver især har – at bidrage til det frivillige foreningsliv vi alle nyder godt af… HUSK – at vise hinanden respekt.

”Viljen til at ville – giver viljen til at kunne!”

Vi sælger julekalendere, vi står i bod til Kræmmermarked, vi er p-vagter, vi laver mad til overnatningsstævner, går brandvagt… mange frivillige opgaver løses for at tjene penge til vores forening.

Der er angiveligt stadig et par spillere der mangler at afregne julekalendere – de kan aflevere til træner Torben, der videregiver til undertegnede.

Til afsenderne af brevet som min søn fik med hjem fra badminton – så kunne jeg have ønsket mig en opringning i stedet for et meget kritisk brev om planlægningen af julekalendersalget.

Venlig hilsen
Bente Kjær Bjørnstad
Frivillig forælder i SIF Badminton og SIF Håndbold

Vores sponsorSIF Badminton Assentoft  | Assentofthallerne | 8960 Randers SØ

Webhosting - Joomla WebDesign